Tuesday, 19 June 2012

KURSUS MEMBINA BLOG
IAB telah melaksanakan kursus ICT untuk pemimpin Instruksional bagi penolong-penolong kanan PPD Machang pada 19-21 Jun 2012. Seramai 32 orang peserta telah menghadiri kursus yang dikendalikan oleh 3 orang pensyarah Kanan IAB.Objektif kursus adalah untuk memahami konsep kepimpinan instruksional, menerapkan kemahiran pencarian, perkongsian dan penyampaian maklumat, kaedah penulisan web, membina blog, persembahan berkesan, pemantauan dan penilaian pelaksanaan ICT organisasi dan pelan penggunaan ICT sekolah. Melalui slot pembinaan blog, peserta diberi peluang untuk menghasilkan blog sendiri dengan menekankan kemahiran memasukkan teks, imej dan video. Semangat dan kesungguhan peserta, membolehkan kursus itu dapat dijalankan dengan jayanya. Kerjasama PPD Machang dan SMK Machang (tempat berlangsungnya kursus), pihak IAB mengucapkan terima kasih.

No comments:

Post a Comment